Tools

HELPING BUSINESSES

TO ACHIEVE GROWTH

TOOLS

DE TOOLBOX

Tijdens het doorlopen van het continue verbeteringsproces zullen tools gebruikt worden uit de lean manufacturing methodologie.


Dit is een filosofie en manier van werken waarbij alles gericht is op het creëren van waardestromen en het elimineren van verspillingen.


Een filosofie die door alle multinationals reeds als de standaard aanzien wordt en nu ook bij andere vooruitstrevende bedrijven zijn intrede doet.


Enkele tools zijn: 5S, Poka Yoke, Kaizen, Value Stream Mapping, Kanban, Visual management, OEE… 


Paul zet deze theorieën om in praktische en uiterst eenvoudige principes die direct toepasbaar zijn in uw bedrijf, door uw mensen en met zichtbare, blijvende verbeteringen tot gevolg.


Geen slogans, maar blijvende resultaten

TOOLS

ENKELE VOORBEELDEN

Post-it sessie

In deze korte sessie van een tweetal uur laten we medewerkers problemen opschrijven die zij ervaren als drempel om de klant beter te dienen en de kwaliteit te verhogen.  


Na overleg worden de briefjes in categorieën opgedeeld. 


Het grote voordeel van deze tool is dat de medewerkers nu ervaren dat naar hen wordt geluisterd en dat hun problemen opgelost zullen worden.


Dit zorgt voor een positieve drive en het belangrijke geloof van de  medewerkers in het verbeteringsproject.

Verbeterkrant

De problemen die werden geselecteerd om te worden aangepakt en de voorgestelde stappen naar een oplossing ervan, moeten van nabij worden opgevolgd.


Een handig hulpmiddel hiervoor is de verbeteringskrant.


Deze is opgebouwd volgens de PDCA-cyclus en zal voor elk probleem de status bijhouden.


Deze verbeteringskrant hangt in de zone van het pilootproject.


Daardoor kunnen de medewerkers eenvoudig zien wat er met hun probleem wordt gedaan.

Opvolgingstool

Genba biedt ook de online verbeteringskrant aan.

Dit is, net zoals de papieren verbeteringskrant, een tool om de status van de verbeterprojecten online op te volgen. Deze tool geeft voortdurend inzage in de inspanningen die het bedrijf levert om te verbeteren en laat Genba toe om bij te sturen waar nodig.

Deze tool is vooral nuttig om op afstnd zaken op te volgen.

Het grote nadeel en ook de ervaring met gelijk welk "to do" lijtje is dat er niet naar gekeken wordt, tenzij er een audit op komst is. 

Het is efficiënter om de verbeterkrant te gebruiken, en die elke dag up to date te houden. Het systeeem moet "leven"

Visual management

Het is essentieel om de huidige situatie op de werkvloer volledig te begrijpen.


Alle betrokkenen moeten op een eenvoudige en transparante manier een zicht krijgen op de huidige gang van zaken in productie.


Daarvoor is het nodig dat men het ‘verbeterde’ proces visueel voorstelt.


Bv: als het uitvalpercentage een KPI (Key Performance Indicator) is, dan is een dagelijkse update en uithangen van de uitvalhistoriek een handig instrument om te waken over het productieproces.


Het zorgt ervoor dat deze belangrijke doelstellingen voortdurend onder de aandacht van de medewerkers blijven.

50 Meest gebruikte LEAN TOOLS

Deze Website heeft niet de bedoeling om volledig te zijn, alleen om eens te proeven.


Toch wil ik aangeven dat er zeer veel verwarring is omdat "lean" nu gemeengoed geworden is.


Het gevolg is dat er mensen bvb denken dat Lean hetzelfde is als 5S, of dat je "Lean green belt" bent na 2 dagen opleiding.


Om Lean te doorgroinden heb je jaren nodig, veel toepassen en steeds verder studeren.


Een goede aanzet is de boeken over The Toyota Way te bestuderen (dus niet louter te lezen).


Tijdens het Erip project hebben we meer dan 150 lean tools geïnventariseerd. Een overzicht van de 50 meest gebruikte kan je vinden op de website van leanmanufacturingtools.

http://leanmanufacturingtools.org/top-50-lean-tools-comprehensive-list-for-lean-manufacturing-and-service/

CONTACT DETAILS


Paul Busschaert

Kard. Cardijnstraat 10

8830 Hooglede

+32 (0) 468 - 132 - 738


Copyright @ All Rights Reserved


Deze website gebruikt cookies

Lees meer
Accepteren